Connect with us

Aftenskolen

Udfordringer og muligheder ved internationalisering af virksomheder

Intanational Business

Virksomhed

Udfordringer og muligheder ved internationalisering af virksomheder

I takt med globaliseringens udvikling er tendensen til at begive sig ud i internationale aktiviteter stigende. Men mange danske virksomheder er stadig tilbageholdende med at udvide til udlandet.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til]

Der ligger mange faktorer bag, hvorvidt en virksomhed er udrustet til at internationalisere sig, og man bør foretage en grundig situationsanalyse, før man bevæger sig ud på et udenlandsk marked. Vi kan vist alle blive enige om, at et stabilt og godt økonomisk fundament er en vigtig ting for virksomheder, som udvider til udlandet. Men der findes også mange andre ting, som man skal tage i betragtning, før man vælger at udvide sin virksomhed til udlandet. Derfor vil vi komme ind på almene udfordringer og muligheder ved internationalisering.

Sprogbarrieren kan elimineres med et oversættelsesbureau

Hvis din virksomhed overvejer at internationalisere sig eller outsource, vil der naturligvis være en sprogbarriere til stede på flere punkter. For det første kan der være en udfordring i kommunikationen mellem de danske medarbejdere og de nye udenlandske medarbejdere. For det andet ligger der en stor opgave i at oversætte og tilpasse produkter og markedskommunikation til det udenlandske marked.

Det kan være en fordel at indgå en aftale med et professionelt oversættelsesbureau, som kan stå for oversættelsen af din virksomheds eksterne kommunikation. Det er klart, at der er udgifter forbundet med brugen af et oversættelsesbureau, men de udenlandske markedspotentialer kan i den grad opveje for disse udgifter. I forhold til Danmark er udenlandsk produktion oftest billigere, og internationale markeder kan i de fleste tilfælde tilbyde en højere vækst og større efterspørgsel.

Ændringer i organisationsstruktur og -kultur

Mange virksomheder er tilbageholdende med at flytte til udlandet, da de ikke ønsker ændringer i deres organisationskultur. Når man flytter sin virksomhed eller afdelinger til udlandet, vil der højst sandsynligt komme en ny bemanding til. Man kan være heldig, at nogle af medarbejderne vil flytte med, men der skal stadig flere ansatte til.

I de fleste danske virksomheder er organisationsstrukturen organisk – dvs. at medarbejdere og ledere er på lige fod, og medarbejderne er i høj grad selvdrivende og arbejder selvstændigt uden konstant kontrol og overvågning fra ledelsen. I flere udenlandske lande ser man en mere hierarkisk organisationsform, hvor ledelsen har meget kontrol og styring over medarbejdernes arbejdsopgaver. Derfor kan udenlandske medarbejdere være vant til en anden struktur og kultur, hvilket kan skabe nogle konflikter og udfordringer.

Dog kan der også være fordele forbundet med et mix af danske og udenlandske medarbejdere, idet mangfoldigheden kan have en positiv indvirkning på arbejdspladsen. Det giver nemlig anledning til udveksling af viden, erfaringer og kompetencer, hvilket kan skabe et stærkere og mere dynamisk team.

Tilpasning til kultur og befolkning

Hvis din virksomhed bevæger sig ud på et udenlandsk marked, vil du også støde på en anden kultur blandt den givne befolkning. Det er derfor meget vigtigt at sætte sig ind i kutymer, skikke, mentalitet og adfærd blandt den nye målgruppe. Hvis virksomheder ikke formår at tilpasse hverken markedsføring eller produkter, vil de ikke opnå succes på markedet.

Kulturforståelse er nøglen, når man begår sig på et nyt udenlandsk marked. Du skal tænke på, at du er i konkurrence med både lokale og andre internationale virksomheder, og derfor er det væsentligt, at din virksomhed er i stand til at appellere til den givne befolkning. Selvom det internationale marked er stort, og mulighederne er mange, er konkurrencen også skarp.

Fortsæt
Se også...
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mere i Virksomhed

Til Top