Connect with us

Aftenskolen

Migranter og indvandrere på det danske arbejdsmarked

Arbejdsmarked

Migranter og indvandrere på det danske arbejdsmarked

De mange migranter og indvandrere, der hvert år kommer til Danmark, skal integreres i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Der kan være mange grunde til, at disse mennesker er kommet til vores land, men uanset årsagen er integration en vigtig forudsætning for, at migranterne og indvandrerne kan lære den danske kultur at kende, så de dermed også kan begå sig på det danske arbejdsmarked.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til]

Det danske arbejdsmarked har meget at vinde

Det er på mange områder godt og yderst gavnligt for det danske arbejdsmarked, at migranter og indvandrere kommer hertil og gerne vil arbejde. Tal fra LO og DA viser eksempelvis, at der bliver 200.000 færre på det danske arbejdsmarked i løbet af de næste 40 år, hvis tendenserne ikke ændrer sig. En hurtig og effektiv integration af indvandrere og migranter på det danske arbejdsmarked vil derved være gavnlig for denne udvikling, og deres arbejdsstyrke vil således kunne bidrage til både væksten og beskæftigelsen i Danmark.

God integration er afgørende

De allerfleste indvandrere og migranter, der kommer til Danmark, har et stort ønske om at blive en del af det danske samfund og bidrage til dette i form af deres arbejdskraft. Når flere og flere migranter og indvandrere bliver en del af arbejdsstyrken herhjemme, vil befolkningssammensætningen ligeledes blive bedre afspejlet på arbejdspladserne, og vi vil som samfund udvise større rummelighed. En god integration og muligheden for at bidrage på de danske arbejdspladser går hånd i hånd, og når vi får flere migranter og indvandrere i arbejde, integreres de dermed også langt bedre i det danske samfund og i den danske kultur. Det er fordelagtigt for alle parter og vil ikke kun gavne den enkelte migrant eller den enkelte arbejdsplads. På samme tid sikres en bedre og større vækst i Danmark, da vi bliver flere hænder om opgaverne.

Det danske sprog er en vigtig forudsætning

Det er ganske forskelligt, hvilke arbejdspladser migranter og indvandrere ansættes på. Dog er der en tendens til, at det oftest er indenfor rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen samt andre serviceerhverv, at migranterne og indvandrerne bliver ansat. Her er tale om ufaglært arbejde, men ikke desto mindre er det meget ofte afgørende at kunne det danske sprog. Det kan hurtigt blive besværligt at bestille de rette produkter hjem, hvis ikke man kan læse, hvad det er, man bestiller. Er det eksempelvis rengøringsmidler, der skal bestilles flere af, er det ofte fra det danske rengøringslager Nowas, og her er det nemmere at udføre den rigtige bestilling, hvis man kan forstå dansk. På baggrund heraf er det blevet foreslået af LO og DA, at der skal benyttes en mere fleksibel danskundervisning, så det danske sprog kan læres på selve arbejdspladsen.

Et bidrag til samfundet

Når migranter og indvandrere integreres og bidrager til det danske arbejdsmarked, er de ikke længere passive borgere, men faktisk borgere, der hjælper med at få hjulene til at køre rundt, så samfundet kan fungere mest optimalt. Det gælder både, hvad angår beskæftigelse, vækst og velstand i vores land. Derudover gavner integrationen den enkelte indvandrer, der dermed vil føle sig mere velkommen og nyttig i den nye kultur, vedkommende er flyttet til.

Fortsæt
Se også...
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mere i Arbejdsmarked

Til Top