Connect with us

Aftenskolen

Hvornår er din opsigelse lovlig eller uberettiget?

Woman fired

Arbejdsmarked

Hvornår er din opsigelse lovlig eller uberettiget?

I Danmark er det relativt nemt at afskedige og ansætte folk i hvert fald i forhold til mange andre lande. I lande som Tyskland og Frankrig kan det være enormt svært at ”slippe af” med ansatte, men herhjemme har vi den såkaldte flexicurity-model. Det gør det mere lige til at afskedige folk, men typisk skal afskedigelsen selvfølgelig begrundes. Hvis ikke den er begrundet rigtigt, så kan du eventuelt stå til at få en erstatning.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til]

For at have en berettiget grund til at fyre dig som medarbejder, så skal din arbejdsgiver have opfyldt et par bestemte kriterier. Nogle af disse gennemgår vi her. Hvis du, efter at have læst følgende artikel, stadig er i tvivl, om hvorvidt din afskedigelse var berettiget, så bør du kontakte en advokat. Der kan nemlig være en pengemæssig erstatning at hente hos domstolene. Besøg erstatningsadvokaten BJSJ.dk for at blive klogere på, om du står til en godtgørelse på 9-12 måneders løn for uretmæssig afskedigelse.

Er din afskedigelse baseret på en saglig grund?

Erhvervsrelaterede afskedigelser som eksempelvis nedskæringer, omlægninger af struktur eller generelle besparelser vil altid være en saglig grund til fyring, heriblandt altså også helt almindelig optimering af personale. Det er dog aldrig en saglig grund, hvis du bliver afskediget baseret på idéen om, hvem der bedst kan undværes. Dermed kan usaglige grunde være:

  • Afskedigelse grundet høj alder
  • Afskedigelse grundet graviditet eller forventet graviditet
  • Afskedigelse af handicappet medarbejdet uden at have taget relevante hensyn
  • Afskedigelse baseret på forskelsbehandling som eksempelvis køn, race, religion

Er du opmærksom på din beskyttelse via overenskomst og funktionærrolle?

Både som funktionær og som beskyttet af en overenskomst kan du have en særlig beskyttelse. Disse rettigheder svinger dog fra overenskomst til overenskomst og fra erhverv til erhverv, men har du en idé om, at du er blevet afskediget på en måde, som går på kant med denne, så kan du muligvis stå til en erstatning.

Ligeledes har man som individ en særlig beskyttelse mod at blive fyret. Tidligere nævnt er det, at race, køn og religion aldrig kan være grundlag for en afskedigelse. Denne beskyttelse indgår i forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven, hvori det fastslås, at dansk lov omfatter et princip om ligebehandling.

Med andre ord må en fyring ikke hverken direkte eller indirekte lægge vægt på:

  • Køn
  • Graviditet eller familiemæssig situation
  • Etnicitet, seksualitet eller religion
  • Politisk anskuelse og overbevisning
  • Handicap eller alder

Er ”medarbejderens forhold” årsagen til din fyring?

Princippet om ”medarbejderens forhold” forholder sig til, hvorvidt dine forhold er grund til fyringen, eksempelvis hvis du er blevet anset som ikke værende dygtig nok, har for højt sygefravær eller er grundlag for samarbejdsvanskeligheder. Hertil er der dog visse retningslinjer, som skal følges, før du skal afskediges.

Er du blevet erklæret uegnet til at passe dit arbejde, så kan det bunde i mangel på kvalitet, for mange fejl eller lav produktivitet. Men det er vigtigt for dig at notere, om du er blevet afskediget korrekt. Din arbejdsgiver er forpligtet til at påtale det over for dig og dermed give en chance for forbedring.

Med hensyn til sygefravær, så skal dit sygefravær kunne begrundes med, at det medfører driftsmæssige problemer. Dette er dog relativt løst formuleret og afviger fra branche til branche. Ofte er der desuden regler om løn ved sygdom og afskedigelse heraf er inkluderet i en overenskomst.

Er afskedigelsen grundet samarbejdsvanskeligheder, så er du ligeledes forpligtiget til chancen for at rette op. Dermed er du forpligtiget til en samtale eller notits inden fyring, lige som at din arbejdsgiver skal have overvejet omplacering af medarbejderen inden fyring.

Fortsæt
Se også...
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mere i Arbejdsmarked

Til Top