Connect with us

Aftenskolen

Hvordan oplærer du medarbejdere i sikkerhed, når de ikke forstår dansk?

Arbejdsmarked

Hvordan oplærer du medarbejdere i sikkerhed, når de ikke forstår dansk?

Sikkerhed på arbejdspladsen er en af grundstenene i et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne skal føle sig trygge, når de går på arbejde, og de skal ikke frygte for deres sikkerhed. Derfor er det altafgørende, at du sørger for, at dine medarbejdere får grundig oplæring i jeres sikkerhedsprocedurer. Men hvordan fortæller du en medarbejder om sikkerhed, der ikke forstår dansk? Det kan være en vanskelig opgave, og sprogbarrieren kan resultere i fatale fejl og i værste fald arbejdsulykker.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til]

Migrantarbejdere kommer oftere til skade

Flere virksomheder byder nydanskere velkomne ved at ansætte dem i praktik eller løntilskud. For mange vil det være deres første møde med det danske arbejdsmarked, og samtidig er de kun lige ved at lære det danske sprog. En undersøgelse udført af Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning viser, at medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk har op til fem gange højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke.

 

En del af forklaringen kan være, at de ikke kan forstå de sikkerhedsprocedurer, de får forklaret. I mange tilfælde vil deres engelskkundskaber ikke række langt, og måske kommer de fra en arbejdskultur med helt anderledes sikkerhedsprocedurer. Det kan være en udfordring, som i sidste ende kan føre til ulykker, hvis der er informationer, som går tabt. Det er altså med at tænke kreativt, når du skal formidle sikkerhed.

Brug kroppen til at vise og fortælle

Når sprogbarrieren er en udfordring, må du ofte tage andre midler i brug for at sikre, at informationerne bliver forstået. Kropssprog er et universelt sprog, som kan være en stor hjælp, når du skal formidle sikkerhedsinformationer. Vær så konkret som muligt, og brug kroppen til at vise, hvad du mener, og hvordan tingene skal gøres. Du skal være sikker på, at din medarbejder rent faktisk forstår det. Tjek derfor, om medarbejderen har forstået informationerne. Du kan bede din nye kollega om at gengive og illustrere pointerne – eventuelt med hjælp fra en tolk.

Symboler og video

Det er vigtigt, at der hænger tavler eller tegninger, som medarbejderne kan kigge på for at huske de forskellige sikkerhedsregler. Forklar den nye kollega, hvad symbolerne betyder, og vær igen helt sikker på, at medarbejderen forstår det. På nettet kan du finde forskellige videoer, der illustrerer, hvordan man udfører forskellige sikkerhedsprocedurer. Sådanne videoer kan være gavnlige, og de har også den fordel, at vi husker visuel information bedre end skriftlig information. Alternativt kan I lave jeres eget videomateriale om sikkerhed. Når det kun er til internt brug, kræver det bare en smartphone og et par statister.

Vis arbejdsstillinger og korrekt teknik

En vigtig del af sikkerheden er også at fortælle om korrekte arbejdsstillinger, løfteteknik osv. Under dette punkt er det også vigtigt, at du sørger for, at din nye kollega får det nødvendige sikkerhedsudstyr – hvad end det er sikkerhedstræsko, beskyttelsesbriller, handsker eller noget fjerde. Sikkerhedstræsko er et krav i mange brancher – for eksempel i forbindelse med køkken- og kantinearbejde, lagerarbejde og industriarbejde. Igen er det vigtigt, at du sikrer dig, at medarbejderen forstår, hvorfor sikkerhedstræsko og andet udstyr er vigtigt, og at medarbejderen altid skal bruge udstyret.
Billede: https://pixabay.com/da/photos/svejser-svejsning-industri-673559/

Fortsæt
Se også...
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mere i Arbejdsmarked

Til Top