Connect with us

Aftenskolen

Send dine ansatte på arbejdsmiljøkurser og giv dem de bedste vilkår på arbejdspladsen

Virksomhed

Send dine ansatte på arbejdsmiljøkurser og giv dem de bedste vilkår på arbejdspladsen

Et godt og sundt arbejdsmiljø gør underværker for en virksomhed og virksomhedens ansatte. For ansatte, der trives på deres arbejde, er både mere produktive og effektive samt mindre syge.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til]

Arbejdsmiljøet er både de fysiske og psykiske rammer, som dine ansatte arbejder inden for. For at sikre dine medarbejdere de bedste arbejdsvilkår i din virksomhed kan du oprette en arbejdsmiljøorganisation – også kaldet AMO i forkortet version.

Formålet med en arbejdsmiljøorganisation er, at virksomheden har et centralt organ, som varetager alt, der har med arbejdsmiljøet at gøre. Lige fra evaluering og identificering af potentielle arbejdsmiljøproblemer til rådgivning ved køb af nyt kontorinventar.

For at kvalificere sig til at arbejde med arbejdsmiljø og det ansvar, der følger med, skal medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen gennemgå og bestå en arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøorganisationen og -uddannelsen kan være lovpligtig

Alt efter hvor stor din virksomhed er, kan du være forpligtet til at oprette en arbejdsmiljøorganisation i henhold til Arbejdstilsynets regler.

Hvis en virksomhed har 10 eller flere ansatte, skal ledelsen sørge for at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Her skal arbejdsmiljøorganisationen bestå af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter samt en eller flere arbejdsledere. Gruppens formand skal enten være arbejdsgiver eller en repræsentant for denne.

Når en virksomhed når en størrelse på 35 ansatte eller derover, er ledelsen forpligtet til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, som består af mindst én arbejdsmiljøgruppe og ét arbejdsmiljøudvalg.

Hvad laver en arbejdsmiljøorganisation?

Arbejdsmiljøorganisationen varetager virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Helt konkret betyder det, at gruppen sørger for at strukturere, facilitere og gennemføre tiltag, som skal sikre, at virksomhedens ansatte trives, og at de arbejder i det bedst mulige arbejdsmiljø.

Dette betyder for eksempel, at arbejdsmiljøorganisationen er ansvarlig for, at ansattes arbejdsudstyr og -redskaber er i orden, at arbejdsskader bliver korrekt noteret og anmeldt, at der bliver udarbejdet arbejdsmiljøpolitikker, og at der bliver taget hånd om de ansattes behov for sikkerhed og tryghed, så de kan udføre deres arbejde i ro og mag, uanset om de arbejder på en byggeplads eller et kontor.

Hvad lærer man på en arbejdsmiljøuddannelse?

En arbejdsmiljøuddannelse er både teoretisk og praktisk. På uddannelsen tilegner deltagerne sig viden om de opgaver og krav, som bliver stillet til dem qua deres status som medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Deltagerne lærer alt, der er at vide om arbejdsmiljøområdet, herunder:

  • facilitering af samarbejde
  • pædagogisk formidling og virkemidler
  • arbejdsmiljøorganisationens funktion i virksomheden
  • de organisatoriske strukturer, som arbejdsmiljøorganisationen er en del af
  • planlægning og gennemførelse af forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • metoder til at forebygge arbejdsmiljøproblemer i virksomheden

Uddannelsen afsluttes med en praktisk opgave, som deltagerne skal gennemføre for at bestå kurset. Her skal de løse en opgave, som kobler uddannelsens teori til deres konkrete arbejde i deres virksomheds arbejdsmiljøorganisation.Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen her.

Tag uddannelsen fysisk eller online

Arbejdsmiljøuddannelsen finder sted overalt i Danmark, og de konkrete undervisningssteder kan ses på uddannelsesudbydernes hjemmesider. Det er også muligt at tage arbejdsmiljøuddannelsen som et digitalt forløb.

Her skal kursusdeltagerne kun møde fysisk op til introduktionsmødet. Derefter foregår al undervisning og kommunikation med undervisere digitalt. Hver enkelt kursusdeltager laver i samråd med underviseren en detaljeret aktivitets- og tidsplan for forløbet, og det forventes, at kursusdeltagerne overholder de aftalte planer.

Hold dig opdateret med supplerende arbejdsmiljøkurser

Efter at medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen har gennemgået og bestået deres arbejdsmiljøuddannelse, skal deres virksomhed i henhold til Arbejdstilsynets regler tilbyde dem yderligere muligheder for kompetenceudvikling. Dette vil foregå i form af supplerende kurser, som vil tage udgangspunkt i en række emner, der er relevante i forhold til trivsel og arbejdsmiljø.

Udover at komplementere hoveduddannelsen vil disse kurser også understøtte og styrke arbejdsmiljøorganisationen i deres arbejde med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så alle møder glade op på arbejde og yder deres bedste.

 

Home

Fortsæt
Se også...
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mere i Virksomhed

Til Top